Kronika Związku


KRONIKA
Regionalnego Związku Pszczelarzy
w Płocku

    

1. 9 października 1975 r. – powołanie Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Istniało wówczas 9 Kół Pszczelarskich zrzeszających 538 członków.2. Lata 1975 – 1987  to czas organizacji licznych kursów dla pszczelarzy,  między innymi kursy hodowli i wymiany matek pszczelich, walki z chorobami pszczół. Działało w tym okresie 29 Kół w których zarejestrowanych było 1088 pszczelarzy, posiadających 14417 rodzin pszczelich.3. 22 sierpnia 1987 – wizyta uczestników “APIMONDII 87” – XXXI Światowego Kongresu Pszczelarzy. Liczne wzmianki na nasz temat ukazały się również w prasie światowej.4. 24 czerwca 1990 r. – ufundowanie i wręczenie sztandaru Związku. Sztandar ufundowali również dla swego koła pszczelarze z Czerwińska.5. 1990 r. – Ryszard Matlęga zostaje wybrany do władz Polskiego Związku Pszczelarskiego.6. Lata 1990 – 1994 – zmiejszenie się liczby kół do 15, pszczelarzy do 299 i rodzin pszczelich do 3726.7. 19 lipca 1995 r. – zmarł Prezes Ryszard Matlęga pochowano go z honorami na cmentarzu w Proboszczewicach.8. Lata 1994 – 1998 to okres intensywnych szkoleń pszczelarzy, są organizowane spotkania z pracownikami naukowymi wyższych uczelni i instytutów. Nawiązywana jest ścisła współpraca z władzami samorządowymi i państwowymi. Następuje powolny wzrost liczby pszczelarzy.9. 22 października 1995 uroczyste obchody XX-lecia istnienia naszego Związku.10. 24 pażdziernika 1998 Związek liczy 320 pszczelarzy, 18 Kół i 4876 rodzin pszczelich.11. 1 stycznia 1999 r. ulega likwidacji województwo płockie, a Związek przyjmuje nazwę Regionalnego Związku Pszczelarzy w Płocku. Odchodzą Koła z Kutna, Łęczycy, Krośniewic, Witoni i Żychlina.12. Lata 1998 – 2005 następuje dalsza pomoc pszczelarzom. Wykorzystywane są dotacje z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nawiązuje się ścisła współpraca ze starostami powiatów, władzami miast i gmin. Także organizowane są szkolenia dla pszczelarzy. Nawiązany został kontakt z Agencją Rynku Rolnego, co ułatwiało otrzymywanie dotacji unijnych. Następowało propagowanie pszczelarstwa w mediach lokalnych i ogólnopolskich.13. Od 1999 roku organizowany jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Płocku konkurs pszczelarsko-ekologiczny, który cieszy się dużą popularnością.14. W roku 2005 Związek liczy 14 Kół w których jest zrzeszonych 271 pszczelarzy, posiadających 6800 rodzin pszczelich.15 Skład zarządu na XXV -lecie Związku przedstawiał się następująco:
Prezes                  Wojciech Bednarczyk
Wiceprezes         Anastazy Paprocki
Sekretarz            Stanisław Pardecki
Skarbnik              Zygmunt Majewski
Członkowie        Tomasz Gładyszewski, Tomasz Paprocki, Jerzy Chyczewski,                                                
Józef  Witkowski, Tadeusz Gruszczyński, Krzysztof Paliwoda

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

17.  Kwiecień 2010 – rezygnacja Anastazego Paprockiego z funkcji Prezesa RZP w Płocku. (powód – bardzo ważne sprawy osobiste)18. 8 Maj 2010. W związku z rezygnacją z funkcji prezesa przez Anastazego Paprockiego zostaje zwołany
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów, który wybiera Waldemara Ciesielskiego na stanowisko Prezesa
Mają miejsce także miejsce zmiany w Zarządzie19.  22 październik 2010. XV Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów wybiera nowe władze związku.
Prezesem zostaje Waldemar Ciesielski20. Rok 2010 jest rokiem jubileuszowym.
Właśnie w tym roku przypada uroczystość XXXV-lecia powstania Wojewódzkiego a później (po reformie administracyjnej kraju) Regionalnego Związku Pszczelarzy w Płocku.


21. 10 październik 2014. obraduje XVI Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów
Zjazd wybiera nowego prezesa. Zmienia się także skład zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
                                ZARZĄD
Roman Kluska                  – prezes
Tomasz Gładyszewski     – v-ce prezes
Waldemar Ciesielski        – skarbnik
Jerzy Chyczewski               – sekretarz
Tomasz Paprocki              – członek
Bronisław Szczepaniak    – członek
Witold Pleśniak                  – członek
xxxxx    Ozimek                   – członek
Ryszard Budek                   – z-ca członka
Bartłomiej Bieniek             – z-ca członka
                             Komisja Rewizyjna
Zygmunt Majewski            – przewodniczący
Ireneusz Celmer
Piotr Przygódzki
                             Sąd koleżeński
Jacek Tudela                       – przewodniczący
……………………..
……………………..

22. Rok 2015 jest rokiem jubileuszu Związku. Uroczyste obchody 40-lecia Związku zostały przeniesione na rok 2016 i odbędą się 7 sierpnia.

    DOTYCHCZASOWI PREZESI ZWIĄZKU

 

Ryszard    Matlęga            1975 – 1990
Władysław Łakomski       1990 – 1994
Wiesław Grzegorek          1994 – 1998
Wojciech Bednarczyk      1998 – 2007
Anastazy Paprocki           2007 – 2010
Waldemar Ciesielski        2010 – 2014                                                                                     Roman Kluska                   2014 –

STATYSTYKA ZWIĄZKU
Ilość członków i uli od 2005
Rok Ilość członków Ilość uli
2005 274 6806
2006 264 5734
2007 262 5748
2008 256 5455
2009 249 5135
2010 268 5351
Rok Ilość członków Ilość uli
2011
2012
2013
2014
2015 320 6000
2016

Wiek pszczelarzy

Rok do lat 35 35-50 powyżej 50 lat
2005 19 50 205
2006 15 44 205
2007 20 40 202
2008 17 47 192
2009 18 44 187
2010 16 49 203
Rok do lat 35 35-50 powyżej 50 lat
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Liczba posiadanych uli
Rok do 5 uli 6-10 11-20 21-50 51-80 80-150 powyżej 150 uli
2005 10 66 99 78 19 2
2006 24 81 68 73 16 2
2007 21 85 59 82 13 2
2008 24 71 72 76 11 2
2009 32 73 63 66 13 2
2010 27 87 72 64 17 1
Rok do 5 uli 6-10 11-20 21-50 51-80 80-150 powyżej 150 uli
2011
2012
2013
2014
2015
2016