Władze Związku

WŁADZE
Regionalnego Związku Pszczelarzy
w Płocku

Zarząd RZP w Płocku

 

 L.p.  Imię Nazwisko  Funkcja  Kontakt
 1  Roman Kluska  Prezes  502 23 24 63
 2  Tomasz Gładyszewski  V-ce prezes  
 3  Kazimierz Żółtowski  Sekretarz  
 4  Józef Bronisław Szczepaniak  Skarbnik  
 5  Ryszard Budek  Członek  
 6  Witold Pleśniak  Członek  
 7  Eugeniusz Ptak  Członek  
 8  Piotr Przygócki  Z-ca Członka  
 9  Jerzy Lewandowski  Z-ca Członka  
 10  Mateusz Fabisiak  Z-ca Członka  

Komisja Rewizyjna

 L.p.  Imię Nazwisko  Funkcja
 1  Zygmunt Majewski  Przewodniczący
 2  Mirosław Świerzyński  Członek
 3  Krzysztof Kacprzak  Członek
 4  Bogdan Ozimek  Członek
 5  Wiesław Koźbiał  Członek

Sąd Koleżeński

 L.p.  Imię Nazwisko  Funkcja
 1  Monika Kwiatkowska  Przewodniczący
 2  Jacek Tudela  Członek
 3  Andrzej Szypszak  Członek